Vård & Hälsa

Behöver du ett behandlingshem för psykisk ohälsa?

Letar du efter ett bra behandlingshem för psykisk ohälsa? Det finns ett behandlingshem för psykisk ohälsa via Curmitisgruppen. Bland annat har de både utredning och behandling. De erbjuder bland annat Psykoterapeutisk-behandling så som KBT och DBT. De har även social färdighetsträning, miljöterapeutiskt arbete, motiverande samtal, traumastödjande omhändertagande och en hel del annat. De kan genomföra strukturerade hela barn- och ungdomspsykiatriska utredningar. Först sker en bedömning, sedan inskrivning. Efter det så sker det en del beteendeobservationer, utredningsinsatser, resultat, återgivning och utslussning. Om du besöker deras sida så finns det mer information om alla dessa olika delar och hur det går till att få komma till dem och få den rätta hjälpen.

Behandla psykisk ohälsa på ett behandlingshem

Om du känner själv att du behöver behandling eller har en dotter du känner har behov av ett behandlingshem mot psykisk ohälsa, kontakta då Curmitisgruppen. De har hvb hem för tjejer mellan 13 och 17 år. De erbjuder också professionella vårdtjänster samt har en hel vårdkedja med utredning, diagnos, rätt behandling och utslussning. Det jobbar flera legitimerade läkare och psykologer hos dem. De erbjuder flera olika saker utöver behandlingshem. De har även familjehem samt att de har olika vårdtjänster, så väl som en konsulentstödd familjehemsorganisation. Att få den vård man behöver är viktigt, särskilt om man drabbats av psykisk ohälsa. Om du känner att det verkar vara rätt med detta behandlingshem, så kan du läsa mer om dem på deras sida. Du kan även kontakta dem så kan de berätta mer.